Rista diagnostika

Rista je bezbolestná diagnostická metóda, ktorá trvá 10minút. Je to diagnostický prístroj, ktorý úzko spolupracuje so skenarom.

Na základe hodnôt odmeraných na bodoch meridiánov rúk a nôh sa vytvorí tzv. Nakatami mapa. Mapa popisuje energetickú hodnotu jednotlivých meridiánov. Podľa mapy je možné určiť, ktoré orgány alebo sústavy orgánov sú v nerovnováhe alebo sú preťažené.

Táto metóda pomáha poskytnúť terapeutovi objektívny pohľad na stav pacienta, lokalizuje a upresňuje spôsob liečenia a kontrolu jeho priebeh. Na to, aby bola Rista efektívna, je nutné vzdelanie terapeuta v tejto oblasti. Dobre prečítaná mapa je zárukou kvalitnej liečby pacienta.

Rista prístroj
meridiány

Vizitka

Mudr. Natália Sabová

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava


2008–2018 © MediPulz

Súkromné centrum prevencie a regenerácie, Bratislava

Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu len so súhlasom autora.