Oberon - diagnostický prístroj

Biolaz Oberon patrí v celostnej a prírodnej medicíne k najmodernejším prístrojom. Je vhodný na diagnostiku aktuálneho stavu organizmu, ako aj na kontrolu účinkov akejkoľvek liečby, liečiv, vitamínov a potravinových doplnkov. Je rýchlou odpoveďou ak máte subjektívne ťažkosti a vyšetrenia u lekárov nevykazujú patologické hodnoty. Je vhodný na rýchle, orientačné posúdenie zdravotného stavu organizmu. V žiadnom prípade nenahrádza odborné vyšetrenie, práve naopak, orientačne umožňuje určiť, kde môže byť skrytý problém človeka a na čo sa cielene v medicínskej diagnostike zamerať.
 
Výhodou tohoto merania je jeho neinvazívnosť, meranie bez akýchkoľvek vedľajších účinkov aj u detí a tehotných žien, bezbolestnosť, úspora času u pracovne vyťažených ľudí. Stačí si pohodlne sadnúť, nasadiť si senzory a dívať sa na obrazovku na vaše orgány.

Oberon diagnostika v praxi


Hlavnou časťou prístroja sú hlavové senzory s magnetickými induktormi (prevodníkmi) a laserový hlavový snímač. Tieto snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Tieto informácie (signály), sú potom zosilené a pomocou softvéru prenesené do počítača na obrazovku. Každý orgán, každá bunka má svoje charakteristické oscilácie, ktoré sú uložené v pamäti počítača a môžu byť zobrazené v podobe grafu. Každý patologický proces má svoj graf. Vyhodnocovanie stavu ľudského organizmu sa deje porovnaním dát grafu so vzorkami uloženými v databáze softvéru. Takto je možné zachytiť stavy a zmeny vlnových charakteristík rôznych telesných tkanív, buniek a dokonca i enzýmov a hormónov.

Obrazovka Oberon analýzy


Softvér obsahuje veľké množstvo grafov patologických procesov, zachytených vo všetkých postupných štádiách, do úvahy je braný vek, pohlavie a rôzne variácie procesov. Po prečítaní frekvenčnej charakteristiky biologického objektu systém porovná stupeň spektrálnej podobnosti so zdravým alebo patologicky zmeneným tkanivom, infekčným agens, aby zistil najbližší patologický proces alebo trend k jeho vzniku.

Oberon diagnostika v praxi


Systém samotný postavený na spektrálnej analýze určitých magnetických polí mozgu je svetovo pokrokovou informačnou technológiou, ktorá na začiatku tohto storočia patrí k najvýkonnejšej metóde v moderných prírodných vedách. Metóda práce, s ktorou tento prístroj pracuje sa nazýva Metapatia. Prístroj je jedinečný. Princíp práce a vyhodnocovania stojí na aplikácii kvantovej fyziky do praxe. Na vývoji prístroja, ktorý trval niekoľko rokov, pracovalo mnoho významných vedcov a systém je naďalej zdokonaľovaný. Boli použité princípy nelineárnej spektrálnej analýzy (NLS), iniciované Nikola Teslom, geniálnou osobnosťou v oblasti elektroniky. Tvorcom NLS diagnostickej metódy je S. P. Nesterov, ktorý v roku 1988 vynašiel prahové snímacie čidlo (trigger senzor) a založil tak hlavnú myšlienku systému.


Vizitka

Mudr. Natália Sabová

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava


2008–2018 © MediPulz

Súkromné centrum prevencie a regenerácie, Bratislava

Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu len so súhlasom autora.