Školenia

Pripravované školenia Skenar akadémie nájdete tu.

 • 1. školenie: Home Skenar - filozofia a účinok skenar terapie a technológie, základne princípy skenar terapie, lokálne opracovanie bolesti,  symetrické a recipročné zóny, práca na všeobecných zónach, špeciálne liečebné techniky
 • 2. školenie: Profi Skenar - základný kurz prvého stupňa
  Obsah - obsluha a nastavenia profi skenaru, práca v Dg1 - princíp vyššie na všeobecnoprávnych zónach, princíp vis
  major, princíp jednoduchej trojky,miera reakcii, základné protibolestivé techniky
 • 3. školenie: Profi Skenar - základný kurz druhého stupňa
  Obsah - špeciálne protibolestivé techniky - revenkove protibolestivé kruhy, malé kríľe, kríľ rachel, princíp Galina, skenar očkovanie, techniky prebudenia organizmu - vertikálne trojky, princíp jednoduchej márie, pravidlo sofia a jozef, energetické metodiky - špirály
 • 4. školenie: Profi Skenar - nadstavbový kurz prvého stupňa
  Obsah - číselné metodiky na všeobecných zónach - princíp všetko vyššie, stereo, bistereo, skenar pravidla
 • 5. školenie: Profi Skenar - nadstavbový kurz druhého stupňa
  Obsah - filozofia adaptačných funkčných a patologických systémov, Elena a sv. Elena, Vita, parasympatikové a sympatikové očkovanie, John-Eric-Eric-John, akútne protibolestivé a protišokové metódy.

CERTIFIKÁTY sú garantované Medzinárodnou Skenarakadémiou Prof. A. Revenka, Moskva.


Vizitka

Mudr. Natália Sabová

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava


2008–2018 © MediPulz

Súkromné centrum prevencie a regenerácie, Bratislava

Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu len so súhlasom autora.