Timur a Skenar

So Skenarom sme začali v októbri r. 2009. V tom čase mal náš syn Timi 2 roky a 10 mesiacov a jeho fyzicky a psychicky stav bol takýto: sedí s oporou, ale padá do strán, na nohách sa udrží, keď ho fixujeme na trupe a striedavo vykračuje nohami. Pravú ruku používa veľmi málo. Vydáva slabiky, ma-ba-ka, bez významu. Čo sa týka hry, vie len hračky rozhádzať a prekladať z miesta na miesto. Vie ukázať na tvári čo kde má a pozná základne veci, ktoré denne používame.      

V tom čase sme cvičili Bobath terapiu a mali sme za sebou tri aplikácie nitkovej akupunktúry v Budapešti, ktoré mu nijako výrazne nepomohli.

Náš syn ako 14 dňové dieťa, prekonal krvácanie do mozgu a na predlženú miechu, následkom čoho má nedostatočné dýchanie, má tracheostómiu a na noc potrebuje pľúcnu ventiláciu, má nedostatočné hltanie a z toho dôvodu je kŕmený len cez PEG. Keďže bolo narušené dýchacie centrum, nevie „zladiť“ dýchanie s plačom a namiesto plaču zmodrá a dostane „záchvat“. Je hypotonický, hlavne pravá strana. Toto sú jeho najväčšie zdravotné problémy.

Po prvom cykle Skenaru, ktorý náš syn absolvoval v priebehu 2 týždňoch 6x, nastúpili spomínané aktivácie a trvali 10 dni. Najvýraznejšie prejavy bola nervozita, zvýšené afektívne záchvaty, zlý spánok, zvýšená teplota, páchnuca stolica.

Pre nás to bol signál, že sa s ním niečo deje a ešte v tom istom roku v decembri sme absolvovali druhý cyklus Skenar terapie, po ktorej nastúpili ešte výraznejšie aktivácie. Dva týždne bol Timi výrazne nervózny, zvýšili sa mu afektívne záchvaty, až tak, že sme ho museli rozdýchavať ambuvakom lebo sa sám vôbec nenadýchol. Napokon ochorel a takmer mesiac musel byť neustále pod dýchacím prístrojom aj kyslíkom, pretože nevládal dýchať sám. Mal vysoké horúčky, vybral dvoje antibiotík, ktoré mu vôbec nezabrali.

Pät mesiacov po prvej terapii Skenar a tri mesiace po druhom cykle Skenar, to už mal náš Timi tri roky a tri mesiace, nastala stabilizácia v jeho zdravotnom stave a s nim prišli aj pozitívne výsledky.

Zlepšilo sa mu celkové držanie tela, pekne chodí v chodítku v ktorom doteraz len visel, začal vnímať telo ako celok, vidno to pri tom, že keď počuje hudbu, tak sa snaží celým telom „tancovať“, jeho telo, ktoré predtým bolo mäkké sa mu na niektorých miestach obalilo svalmi, začal po nás opakovať rôzne veci, je vnímavejší a chápavejší. Jedna vec, ktorá sa nezlepšila, ale zhoršila, je jeho reč, nechce alebo nevládze „rozprávať“.

Taktiež stále pretrváva problém zo zaspávaním a samotným spánkom, ktorý má od návratu z nemocnice, čiže od jeho pol roka. Zaspáva dlho a ťažko, predchádzajú tomu záchvaty. Zaspáva po polnoci, budí sa bez dôvodu do záchvatu, deje sa to pravidelne každú noc, aj napriek tomu, že spí s dýchacím prístrojom.

Tretí cyklus Skenar terapie sme absolvovali v apríli a štvrtý, zatiaľ posledný cyklus Skenaru v júli 2010, to mal už náš Timi 3 a ½ roka.

Po treťom a štvrtom cykle nenastali žiadne závažné aktivácie, ktoré je nutné spomenúť, ale nastalo výrazne zlepšenie.
Mesiac po treťom cykle Skenaru, Timi dokáže stať pri kuchynskej linke, držiac sa jednou rukou úchytky a druhou rukou vyberá šuplíky. Pre nás je to obrovsky pokrok.

Mesiac po štvrtom cykle Skenaru sme boli pri mori, tak možno zaúčinkoval aj morský vzduch a uvoľnená nálada celej rodiny, ale pre nás sa stal malý zázrak. Timi začal „rozprávať“ vo veľkom a začal spať a to trvá až dodnes. Normálne večer zaspí a spí takmer celú noc. Začal sa predvádzať a je veľmi spoločenský. Pekne sa mu spevnil chrbát, dokáže chodiť už len za ruky. Z ľahu si sám sadne a naučil sa sám pretáčať na brucho. Túto aktivitu kvôli PEGu nechcel robiť.  Keď sa má čoho držať, vie sám stať. Naučil sa listovať knižky a stavať kocky na seba.

V súčasnosti má náš syn 4 roky a tri mesiace a jeho napredovanie pokračuje. Ďalší cyklus Skenaru sme kvôli manželovým pracovným povinnostiam neabsolvovali, ale v blízkej dobe sa na Skenar chystáme.

Viac sa môžete dozvedieť na timurko.estranky.sk

Pred skenar terapiou
Pred skenar terapiou

Po 1. skenar cykle
Po 1. skenar cykle

Po 3. skenar cykle
Po 3. skenar cykle

Po 4. skenar cykle
Po 4. skenar cykle


Vizitka

Mudr. Natália Sabová

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava


2008–2018 © MediPulz

Súkromné centrum prevencie a regenerácie, Bratislava

Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu len so súhlasom autora.