Nelka D.

Skenar terapiu sme začali navštevovať na podnet našich známych. Naša dcérka sa narodila o mesiac skôr, a s tým sa jej spájali všetky zdravotné problémy. Pár dní po pôrode došlo k zástave dýchania a preto jej malý mozoček zostal neokysličený. Zanechalo to na Nelke následky vo forme hypotónie a oneskoreného psychomorického vývinu.

Skenar terapiu sme prvýkrát absolvovali v júli 2010 s veľkým očakávaním, že Nelke pomôže. Nelka mala vtedy 15 mesiacov. Aj to tak bolo, len sme najskôr museli prekonať dva mesiace aktivácií, ktoré u nás boli vždy po každom cykle dosť silné. Nie raz som myslela, že všetko vzdáme a pôjdeme si len svojou kľudnou cestou. Nonstop bola a je zahlienená, objavovali sa afektové stavy, rôzne vyrážky.

Vždy, keď sa niečo s Nelkou dialo, kontaktovala som pani doktorku, ktorá ma hneď ukľudnila a dala rady ako práve prebiehajúce aktivácie čo najlepšie zvládnuť. Po prvom cykle Nelke spevnelo celé svalstvo a začala sa pokúšať o prvé samostatné kroky.

Druhý cyklus priniesol samostatnú chôdzu, viď. video. Konečne to prišlo!

Tretí cyklus podporil rozvoj jej mentálnej stránky a vnímanie. Viac sa začala zaujímať o hračky, udrží dlhšie pozornosť...

Toho času máme za sebou štvrtý cyklus a s očakávaním dúfame, že príde ďalší veľký pokrok. Skenaru ďakujeme, že Nelka sa má omnoho lepšie!

 

Po pauze

Ku Skenar terapii sme sa vrátili s Nelkou (4) po dvojročnej pauze. Prerušili sme ju preto, lebo Nelkyne telo potrebovalo oddych. Tak sme na chvíľu „vypli“ a oplatilo sa. V dnešnej dobe máme diagnózy: ťažký expresívny syndróm so špecificky narušeným vývinom reči a ADHD.

Máme za sebou jeden cyklus sedení v Medipulze a dve sedenia u prof. Revenka. Okrem toho je Nelka v intenzívnej starostlivosti logopéda a špeciálneho pedagóga. Kombinácia týchto troch terapií má na Nelku veľmi priaznivý vplyv. Kým logopéd a špeciálny pedagóg nás učia ako pracovať s danými diagnózami, tak Skenar nám umožnil, aby bolo vôbec možné s nimi pracovať.

Nelka bola neposedná, na nič sa nevedela sústrediť a k tomu aj časté afekty zlosti až agresivity. Po spomínaných sedeniach Skenar terapie sa stala pozornejšia, viac si pamätá, koncentrácia pri práci s ňou je lepšia a najmä, čo nás najviac teší, začala Nelka aktívne používať nové slabiky a slová.

Chceme sa preto aspoň touto cestou poďakovať pani doktorke Natálke, Majke a tiež p. prof Revenkovi.

Skenar v kombinácii špecialno-pedagogickej a logopedickej starostlivosti nás posúva dopredu...grin


Vizitka

Mudr. Natália Sabová

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava


2008–2018 © MediPulz

Súkromné centrum prevencie a regenerácie, Bratislava

Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu len so súhlasom autora.