Miško

Miško je dnes už 8 ročný chlapec, ktorý sa narodil začiatkom 30. tg. Z nemocnice sme si po 5 mesiacoch odniesli rozsiahlú lekársku správu s rôznorodými diagnózami. Po rokoch sa vyprofilovala jedna nosná diagnóza s pridruženými symptómami: DMO, spastická kvadruparéza so sekundárnou epilepsiou. Kedže radi by sme posunuli Miška vo vývoji vpred, skúsili a skúšame naďalej rôzne terapie. Niektoré boli úspešnejšie, iné menej a niektoré vôbec. Nočnou morou sa stala pre nás pred 4 rokmi po absolvovaní bunkovej terapie epilepsia. Dovtedy bol Miško kompenzovaný na monoterapii, bez veľkých záchvatov. Po týždni od absolvovania zakroku nastúpil prvý veľký záchvat, a tak sme sa stali opäť pravidelnými návštevníkmi nemocnice a neurologického oddelenia. Výskyt záchvatov sa mesiacmi začal zhusťovať (1x za noc, grand mal), Miško bol už na 3-kombinácií liekov, až sme úplne vyčerpaní na jar 2012 dostali kontakt na MUDr. Natáliu Sabovú.

Pani doktorka nás oboznámila s priebehom liečby a patrične upozornila na možné aktivácie vo forme detoxikácie organizmu, zhoršenia záchvatov... Apríl 2012 – prvá séria scenar terapie – detoxikačné procesy sa prejavili na miškových najslabších miestach, ako sú dýchacie cesty a obličky. Epi záchvaty zostali, čo však bolo veľké plus, že sme dostali zapožičaný na doma home scenar a ním dokázali po záchvate rýchlejšie dostať Miška opať do akejtakej formy (dovtedy sme skoro vždy skončili na expektačnom oddelení s kompletne rozvráteným vnútorným prostredím). V tejto fáze sa záchvaty nedali ešte zastaviť len scenarom, bolo nutné použiť aj diazepam. Avšak od 15mg sme sa dostali postupne na 10 a neskôr už len na 5mg v kombinácii so scenarom.

Dnes máme doma vlastný home scenar, absolvovali sme niekoľko sérií terapií u pani MUDr. Sabovej a dvakrát aj u prof. Revenka. Zázrak na počkanie sa nekonal (už sme z takýchto očakávaní vyrástli), ale Miško pomaličky napreduje. Antibiotiká sme doma už skoro 2 roky nemali, ochorenia zvládame scenarom a receptami starých materí. Po tom, ako nám mladší syn priniesol na jar 2013 darček vo forme mrlí, sme všetci povinne prešli antiparazitnou kúrou (Miško dostal Zentel) a nastal daľší výrazný posun – epi sa stabilizovala do takej miery, že som sa rozhodla postupne vysadiť celú liečbu. Posledná konzultácia s neurológom skončila na bode, že ak sa stav nezlepší, budeme musieť kompletne prestaviť celú liečbu, čo v preklade znamená miesiace hľadania, vedľajších účinkov, výkyvov nálad a nutnej hospitalizácie. A tak som na vlastné riziko vysadila doma celú trojkombináciu, nasadila magnézium a B vitamíny. Medzičasom sme absolvovali diagnostiku prístrojom Diacom, čo len potvrdilo moju teóriu o parazitoch na mozgu. Odvtedy mal 1 záchvat, ktorý sme spacifikovali okamžite scenarom.

A reálne zisťujeme, ža aj náš starší syn má náročnú povahu a pokiaľ by mu to jeho zdravotný stav umožňoval, asi by sme sa za ním nabehali pekných pár kilometrov. Nikdy dovtedy, za celých tých 8 rokov, nebol bez farmakoliečby, takže sme nemohli ani spoznať, aký v skutočnosti je Miško, má reálne léziu na mozgu, takže diagnóza epilepsia zostane doživotnou, ale dúfam, že prostredníctvom scenaru a občasného „odzvieratkovania“ (Miško sa drží hesla – všetko treba najprv ochutnať a je jedno, či je to kôň, pes alebo zablatené koleso vozíka), sa mu podarí zostať stabilizovaný a budeme sa mocť venovať fyzioterapii, logopédii a hlavne naučiť sa prestať báť a opäť v noci spávať.


Vizitka

Mudr. Natália Sabová

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava


2008–2018 © MediPulz

Súkromné centrum prevencie a regenerácie, Bratislava

Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu len so súhlasom autora.