Adam

3. ročný Adamko s vrodenou poruchou neurofibromatóza, epilepsiou a susp. DMP navštívil naše centrum za účelom zlepšenia komunikácie, v jeho prípade lekári povedali, že šanca aby niekedy rozprával bola minimálna. Po 3 cykloch skenar terapie (15-20 sedení) chlapec začal rozprávať, zlepšila sa mu sociálna adaptačná schopnosť – následne ho zaradili do škôlky, ako 4,5ročný začal spoznávať písmená, písať slová na počítači a učiť sa básničky a pesničky naspamäť, vylúčili autizmus. Posúďte sami, pozrite si video.


Vizitka

Mudr. Natália Sabová

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava


2008–2018 © MediPulz

Súkromné centrum prevencie a regenerácie, Bratislava

Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu len so súhlasom autora.