Profil Skenar tímu MediPulz

MUDr. Natália Sabová

MUDr. Natália SabováProfil lekára

Medicínske vzdelanie
1998  - Titul MUDr. získaný na Univerzite P. J. Šafárika, Košice
2003 – získaná špecializácia vnútorné lekárstvo

Skenar vzdelanie
2003 – prax v Bioregeneračnom centre v Bratislave
2004 – Základný seminár skenar technológie pod vedením Subotina
2004 – Nadstavbový seminár skenar technológie pod vedením Prof. Revenko
2005 – Master seminár skenar technológie – energetické metodiky pod vedením Prof. Revenko
2007 – Master seminár skenar technológie – neurológia pod vedením Prof. Revenko
2007 – dvojtýždňová prax v Scenarcentre v Jekaterinburgu (Rusko)
2008 – Master seminár skenar technológie – protibolestivé techniky pod vedením Prof. Revenko
2009 – Lektorské skúšky Krym (Ukrajina), Lektor Scenar Akadémie
2010 – Master seminár skenar technológie – bolesť a protišokové techniky pod vedením Prof. Revenko
2011 – Seminár klasickej skenar terapie pod vedením Prof. Revenko

2011 Jún Bratislava - Master seminár skenar technológie: protibolestivé techniky pod vedením Prof. A. Revenka a 4-dňová prax handicap pacienti
2012 Január Bratislava - Master seminár skenar technológie: neurológianeurovegetatívny nervový systém  pod vedením Prof. A. Revenka a 2- dňová prax handicap pacienti

2012 Marec Turecko - 5 dňové Medzinárodná konferencia Skenar Akadémie Nemecko - onkológia - paliatívna liečba, pediatria, gastrointestinálne ochorenia, geriatria pod vedením Prof. A. Revenka
2012 Jún Bratislava - 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením Prof. A. Revenka
2012 December Taganrog - 5 dňová medzinárodná konferencia 20. výročia začatia výučby skenar technológie pod vedením prof.A.Revenka
2013 Jún Bratislava - Master seminár skenar technológie: Pediatria pod vedením Dr. G. Subbotiny a 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka
2014 Január Bratislava - Master seminár skenar technológie: Ženské zdravie pod vedením Dr.G.Subotiny a 4-dňová prax handicap pacienti pod vedením Prof. A. Revenka
2014 Marec Moskva - 4 dňové individuálne školenie - lektorské vzdelávanie na master skenar techniky
2014 Jún Lotyšsko - nadstavbový seminár (kozmetológia, športovci, onkológia, skoliózy) pod vedením Dr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko a pediatria - poruchy CNS pod vedením MUDr. N. Sabovej
2014 Jún Bratislava- Master seminár skenar technológie: Kozmetológia  pod vedením Dr. G.Subbotina a 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka
2015 Január Bratislava - master seminár skenar technológie : skenar techniky urýchleniu liečenia pod vedením Prof. A. Revenka a 2- dňová prax handicap pacienti
2015 Október Bratislava - 3 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka
2015 November - zaškolenie lektorov na úroveň home skenar pre Slovensko

Organizátor a tlmočník 8. Slovenských skenar konferencii v Bratislave a 7- ročná prax školenia a vedenia home skenaristov a profi skenaristov na Slovensku a v Čechách.

Doplnkové vzdelávanie:

1998 – Masterkurz Homeopatie
2006 – Bowenová technika I
2006 – Reiki I. stupeň
2008 – Bowenová technika II
2009 – Bowenová technika VHT
Máj 2011 - intenzívna škola diagnostiky z tvare pod vedením Marcela Cernocha
Október 2014  - školenie meridiány a ich význam pri liečení 
November 2014 - škola intuitívneho vnímania I. stupeň pod vedením M. Madudu

Certifikát lektora skenar terapie

Mgr. Mária Benediková

Mgr. Mária BenedikováProfil skenarterapeuta

Vzdelanie
1998 – získaný titul magister na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, dvojodbor: pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených (somatopédia), telesná výchova

Skenar vzdelanie
2009 – Kurz homeskenaru
2009 – Základný seminár skenar technológie 1A – základné techniky
2010 – Základný seminár skenar technológie 1B – techniky prebudenia organizmu
2010 – Master seminár skenar technológie – bolesť a protišokové techniky pod vedením Prof. Revenko
2011 – Seminár klasickej skenar terapie pod vedením Prof. Revenko
2011 – Master seminár skenar technológie: protibolestive techniky pod vedením Prof. A. Revenka
2012 – Seminár Turecko
2012 – Seminár Taganrog
2012 – Master seminár skenar technológie: neurológia - neurovegetativny nervový systém pod vedením Prof. A. Revenka
2013 – Master seminár skenar technológie: Pediatria pod vedením Dr. G. Subbotiny
2013 – Lektorské skúšky, Lektor Scenar Akadémie
2014 – Master seminár skenar technológie: Ženské zdravie pod vedením Prof. A. Revenka
2014 – Master seminár skenar technológie: Kozmetológia pod vedením Prof. A. Revenka

Komplementárne vzdelanie
1995 – Masérsky kurz: klasická a športová masáž
2001 – Fakulta telesnej výchovy a športu: tréner I. triedy – stolný tenis
2011 – Bowenová technika I
2011 – Bowenová technika II
2011 – Bowenová technika III
2013 – Bowenova technika pre psov pod vedením K. Koleňovej
2013 – Bowenova technika pre psov pod vedením R. Desenského

Ing. Martin Sabo

Ing. Martin SaboProfil skenarterapeuta

Vzdelanie
2003 – získaný titul inžinier na STU MtF v Trnave

Skenar vzdelanie
2006 – kurz homeskenaru
2008 – Základný seminár skenar technológie pod Dr. Rätzel
2009 – Kurz kozmetológie pod vedením Dr. Engellbert
2010 – Základný seminár skenar technológie 1B – techniky prebudenia organizmu
2011 – Seminár klasickej skenar terapie pod vedením Prof. Revenko
Vizitka

Mudr. Natália Sabová

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava


2008–2018 © MediPulz

Súkromné centrum prevencie a regenerácie, Bratislava

Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu len so súhlasom autora.